Veronica - F'Tghanniqa Ta' Mhabba

EdulineSKU: 9789995720544

Price:
€10,95

Description

Claire kellha qrib l-erbgħin, tampar żewġha Gerald. Kienet mara sabiħa, mara taf tħobb, mara ta’ karattru kwiet u ħelu. U kellha kollox: raġel li jħobbha, raġel li jirrispettaha, u żewġt itfal imfarfrin li kienu jadurawha… Iżda minkejja li kellha kollox, telefonata għal għarrieda għodwa waħda taħsadha mill-qiegħ u tqajjem fiha bħal paniku kbir… Kienet telefonata li qajmitha mir-raqda li kienet fiha, li fakkritha filfantażmi tal-passat li ppruvat tinsa, tostor u tidfen… Kienet telefonata li fakkritha fid-dnub li ma jorqodx! U Veronika min kienet? Min kienet din ix-xbejba ta’ sbatax li titlef għaqalha wara Gerald, ir-raġel ta’ Claire? U Ġulja min hi? Ġulja u Veronika huma ħbieb tal-qalb… Iltaqgħu l-ewwel darba l-Junior College u minn hemm bnew relazzjoni ta’ ħbiberija li għal bidu deher li ma seta’ jkissirha ħadd!… Iżda issa li bejn Ġulja u bejn Veronika daħal fin-nofs Gerald, Ġulja ssib ruħha mwarrba… X’tagħmel Ġulja biex terġa’ takkwista r-rispett u l-imħabba ta’ Veronika li fi ftit jiem kienet saret il-mimmi t’għajnejha? Nina wkoll għandha parti f’din il-ġrajja… Imma min kienet din ilmara sabiħa ta’ ftit kliem? Għaliex inħakmet minn xewqa waħda qalila li titħallas minn min kien użaha u wara taha l-ġenb? Nina xtaqet terġa’ tiskopri l-imħabba ta’ darba, imma kif setgħet tagħmel dan meta l-maħbub tagħha kien intrabat bi żwieġ ma’ ħabiba antika ta’ tfulitha?

Payment & Security

American Express Apple Pay Mastercard PayPal Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed