Misterji Tal-Wardija Box Set

EdulineSKU: 9789995733391

Price:
€34,40

Description

Min jisraq tarbija ta’ sentejn, waqt li missierha jkun qed jilgħab il-logħob tal-azzard ma’ rġiel oħra, f’razzett fit-telgħa tal-Wardija? Kif ħadd ma sab irkaptu ta’ x’sar minnu dan it-tifel għal snin twal li għaddew minn fuqu? U x’jinsteraq aktar lil-lagħaba, li jkun hekk ta’ ħtieġa għall-Balliju de Leon?
Min hu tabilħaqq il-‘Miju Mekkek’ tal-Gran Mastru, bniedem xejn ħelu li l-kavallieri jirreferu għalih bħala l-Aħrax? Sa mill-bidu tar-rumanz, dan il-persunaġġ juri fid-dieher li jkollu mibegħda kbira lejn il-Kontessa d’Alarcon u wisq aktar għal Ġann Nikol Dikler, raġel xiħ, tallab. Għaliex? Dawn it-tnejn min-nies ikunu qed jostru personalitajiet differenti, li jagħġnu l-istorja ma’ kull kapitlu li jgħaddi. Fil-kariga tiegħu, l-Aħrax iwettaq kulma jaħseb li jkunlu ta’ ġid għalih innifsu u jżomm numru ta’ nies madwaru biex jgħinuh f’dak kollu li jkun jeħtieġ. Mill-banda l-oħra, Ġann Nikol iwiegħed lill-Kontessa li beħsiebu jgħinha u jaħdem biex tikseb mill-ġdid lil binha maħtuf.
Wieħed min-nies imħaddma mill-Aħrax ikun Josè, ġuvni li aktar qabel kien mibgħut bħala qaddief fuq ix-xwieni, għax ikun ħabb lil Elena, bint Benestant li ma ridux iħares lejn bintu. Iżda bejniethom, Josè u Elena jkunu taw qronfla bħala wegħda ta’ mħabbithom. X’jiġri minnha din il-qronfla? U min jitfa’ ħarstu fuq Elena, bil-barka ta’ missierha? X’odju jinbet bejn dan il-ġuvnott u Josè? U fil-verità min ikun Josè?
Josè jintefa’ l-ħabs għax ikollu xi jgħid ma’ dak li jkun irid joħodlu lill-maħbuba tiegħu u li jlissen kliem ta’ disprezz għalih u għaliha. Fil-ħabs, Josè jwettaq affarijiet li ma kinux mistennija minnu, għalhekk, jitressaq quddiem il-kbarat. Instab ħati? U jekk iva, x’se jsir minnu?L-Aħrax isir jaf li Malta se jasal bix-xini tiegħu l-Kaptan David Dikler, iben Ġann Nikol, li tant ma kienx jaħmel. Lil dan irid jaħtfu taħt idejh u jitfgħu l-ħabs. Kif iħaddem il-pjani tiegħu biex jirnexxi fi ħsiebu? Jidħol fix-xena s-serv fidil tiegħu Abdul, li lil David ma jħallih qatt waħdu. Iżda dan Abdul ukoll isib li kellu min jiġi minnu f’Malta. Għandu lil ommu u lil ibnu, li qed jgħixu indipendentement. X’ħajja kienu qed iqattgħu hawn, bla ma jafu lil xulxin? U ma’ min qed jgħixu?
Elena tiġġiegħel tiżżewweġ lill-bniedem li jagħżlilha missierha, iżda ssib raġel ieħor, kavallier, li wara li jsir jaf bl-istorja kollha ta’ mħabbitha, ifittex u jsib skop biex jistieden lil dan it-taparsi maħbub ta’ Elena għal dwell. Iżda min ikun tabilħaqq l-isfidant fid-dwell? U min imut?
Meta Ġann Nikol Dikler, li jkun telaq minn Malta, jirritorna fuq ix-xini ta’ ibnu flimkien ma’ Viskonti jiġi minnu, jisimgħu l-qniepen tal-forka jdoqqu. Imorru fil-post biex jaraw tiġi esegwita s-senteza. Lil min isibu se jħalli ħajtu fuq il-forka? Għandu xi konnessjoni ma Ġann Nikol? Tgħid ikun hemm xi ħadd li jsalva lill-ikkundannat minn ħalq il-mewt? U kif u għaliex Ġann Nikol Dikler ġie minn barra b’titlu nobbli?
Dolores, bint il-Kontessa d’Alarcon, tiltaqa’ u tinġibed lejn Roberto, li qed jistudja għal tabib u li hu t-tifel ta’ Melchiorre Seralta, saħħar u Markiż ta’ Sandoval, li jkun ġie Malta flimkien ma’ martu. Dan jibda jimmanipula ħsibijietu man-nies li kienu qdew sew lill-Aħrax u jtennilhom li l-Aħrax għadu ħaj. Darba minnhom, il-Konti u l-Markiż ikollhom xi jgħidu u jisfidaw lil xulxin għal dwell bil-pistoli. Il-Konti jisfa ferut… imma min isalvah? Meta l-Konti jsir jaf min kien dak li salvah, x’jgħamel?  Minn xiex tgħaddi bintu Dolores? Madankollu, l-imħabba safja bejn Dolores u Roberto ssib intopp li ġġegħilhom jinsew lil xulxin. Għaliex?
U l-istorja tal-Misterji tal-Wardija, li tinbet, titkattar u tissoda fuq delitt li kien sar ferm aktar qabel, u kien imdaħħal fih l-Aħrax, tkompli tiżvolġi sakemm kulħadd isir jaf min hu u kull wieħed u waħda, jaqbdu l-linja tagħhom, li jkun ippreżentalhom u ħejjielhom id-destin. Għal uħud, dak li jkun miktub għalihom hu s-sabiħ tal-ħajja; għal oħrajn hemm ċpar, niket u mewt!
Din it-triloġija hi storja li ġġiegħlek tkompli taqra minn ktieb għall-ieħor u toffri stampa ċara ta’ kif kienet Malta fi żmien il-kavallieri, b’pajsaġġi li għadhom bla mittiefsa sa minn dak il-perijodu tal-istorja ta’ Malta.

Payment & Security

American Express Apple Pay Mastercard PayPal Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed