Marta ir-Raba ktieb Bint id-Deffien tal-Pesta

EdulineSKU: 9789995746704

Price:
€13,95

Description

Marta u Luċjanu, miżżewġin, jgħixu għal ħames snin fil-hena flimkien mal-ġenituri tagħhom u wliedhom Rokku u Vitorin… Jum fost l-oħrajn Luċjanu jirċievi ittra infami li l-konsegwenzi tagħha jkunu kbar. Marta jkollha terġa’ tibda tgħix fil-miżerja. Il-Balliju Klawdju jkollu xi jgħid ma’ Luċjanu u t-Tabib Leonardu jispiċċa fi dwell. Iżda min hu l-awtur ta’ din l-ittra li biddlet il-ħajjiet ta’ tant karattri?

Ibrahim u Hamid, żewġ ilsiera Torok, huma konvinti li Makarju għadu ħaj u lest biex fl-aħħar iwettaq il-vendetti tiegħu. Iżda se jirnexxilu dan l-iskop li ilu tant jaħdem għalih? U min hu dak l-eremit li mill-għar li qed jgħix fih f’Wied il-Għasel jirnexxilu jinseġ għanqbuta ta’ intriċċi mill-iktar infami?

Ines, li fl-imgħoddi kienet l-għarusa ttraduta tal-Konti Eustachio, tiġi Malta u tippjana biex xi darba titħallas minnu kif jixraqlu. F’dan il-pjan jgħinha l-brigant żagħżugħ Benjaminu. Iżda x’inhi r-relazzjoni ta’ Benjaminu mal-familja tal-Kaptan Nerik? Għaliex Benjaminu wkoll jobgħod tant lil Makarju u jrid jivvendika ruħu minnu?

Payment & Security

PayPal

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Estimate shipping

You may also like

Recently viewed