Marta 3 Bint id-Deffien tal- Belt

EdulineSKU: 9789995746698

Price:
€13,95

Description

Bl-għaqal ta’ moħħha u bl-għajnuna ta’ kuġinuha Feliċ, Marta tieħu ħsieb l-għarus konvalexxenti tagħha sakemm jieħu saħħtu, filwaqt li kulħadd kien mingħalih li Luċjanu kien mejjet bil-pesta. Għal dan Marta tagħmel sagrifiċċji kbar u tispiċċa tittallab għand is-Sur Nerik, missier Luċjanu.

L-argużin Cirio, bla ma jaf, jixtri l-ġiżirana tal-maqtul Adolfo u jispiċċa akkużat bil-qtil tiegħu, iżda Marta tikteb ittra lill-Gran Mastru biex filwaqt li tostor lil missierha, teħles lil Cirio minn mewt żgura.

Wara li mingħaliha ħelset minn Luċjanu, Agata titgħarras lit-Tabib Leonardu. Iżda l-okkażjoni tagħhom tisfratta f’ċirkustanzi xejn mistennija.

Kif se tagħmel Marta biex turi li Luċjanu għadu ħaj u tevita li jeħel missierha Sidor talli pprova jidfnu ħaj? Makarju jirċievi ittra b’theddida iżda ma jagħtix kasha. Jibqa’ jikkonfoffa u joħloq iktar intriċċi terribbli. Huwa jittanta jiżżewweġ lil Marta, iżda t-tentattiv tiegħu jispiċċa tant ħażin li jiġġennen. Xi jsir minn Makarju?

Payment & Security

PayPal

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Estimate shipping

You may also like

Recently viewed