Malti Ghall-Ezamijiet B'Pariri U Twegibiet!

EdulineSKU: 9789995720667

Price:
€7,50

Description

Charles Daniel Saliba għadu kemm nieda l-ktieb Malti għall-Eżamijiet b’Pariri u Tweġibiet! Dan il-ktieb qiegħed imfassal apposta biex jgħinek u jiggwidak taġġorna ruħek fil-grammatika Maltija, titgħallem ir-regolamenti tal-ortografija l-ġdida u tipprepara għal diversi eżamijiet fosthom l-eżami taċ-ĊES (O’Level), l-eżami tal-Profiċjenza fil-Malti għall-Għalliema Prospettivi tal-Primarja, l-eżami tal-Malti tal-Iskrivana u l-eżami tal-Malti tas-Suldati. L-ewwel sezzjoni tal-ktieb tispjega fid-dettall l-affarijiet komuni li jeżistu fl-eżamijiet tal-Malti fosthom il-komponiment ġenerali, it-taħriġ il-fehem u l-ittri. Għalhekk Saliba spjega u ta mudelli kif għandek twieġeb f’dawn it-taqsimiet u wara ta pariri lill-istudenti kif jistudjaw u x’iridu jagħmlu xħin jidħlu għall-eżamijiet biex imorru aħjar. It-tieni sezzjoni tal-ktieb hi reviżjoni grammatikali intensiva fejn l-istudent permezz ta’ worksheets jagħmel reviżjoni ta’ kull topik grammatikali mill-Form 1 sa 5. It-tielet taqsima hi taħriġ intensiv fuq l-iżbalji tal-ortografija biex l-ewwel nett l-istudenti jidraw ir-regolamenti l-ġodda li ħareġ il-Kunsill tal-Malti u t-tieni nett biex jaqtgħu darba għal dejjem l-iżbalji komuni li jsiru minn ħafna studenti. L-aħħar parti tal-ktieb titratta 4 eżamijiet differenti. Saliba joħroġ ċar il-fatt li għalkemm l-eżamijiet għandhom isem differenti tlieta minnhom għandhom l-istess format jiġifieri jekk student ikun ipprepara għall-eżami taċ-ĊES, ikun lest biex jagħmel l-eżami ta’ skrivan u ta’ suldat ukoll. Għalhekk student li qed jipprepara għaċ-ĊES jista’ jaħdem il-karti mudell tal-eżamijiet l-oħrajn l-ewwel nett għaliex la għandhom l-istess format ikun qiegħed jipprattika aktar u t-tieni nett biex ikun qiegħed jieħu idea ta’ x’livell ta’ Malti jirrikkjedi għal xogħlijiet li jista’ japplika għalihom fil-futur. Mill-banda l-oħra l-eżami tal-profiċjenza jista’ jinħadem minn kulħadd għaliex l-iskop tiegħu hu li kandidat jiġi ttestjat fuq l-ortografija, is-sintassi (binja tas-sentenzi), il-grammatika u l-idjoma tiegħu. Barra dawn, il-ktieb jinkludi wkoll 3 karti mudell tal-eżami taċ-ĊES (O’Level); 3 karti mudell tal-eżami tal-Profiċjenza fil-Malti; 3 karti mudell tal-eżami tal-Malti tal-Iskrivana; 3 karti mudell tal-eżami tal-Malti tas-Suldati; pjan ta’ studju għal kull eżami ttrattat; pjan kif tqassam il-ħin għal kull eżami ttrattat; sezzjoni bit-tweġibiet għal kull eżerċizzju li jinsab f ’dan il-ktieb, bit-tweġibiet tal-karti kollha inklużi u kitba aġġornata skont l-aħħar regolamenti tal-ortografija. Għal aktar informazzjoni ara l-websajt www.charlesdanielsaliba.com

Payment & Security

PayPal

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed