L-Olimpjadi Tad-Dagha

EdulineSKU: 9789995733131

Price:
€7,50

Description

Minħabba li pajjiżna kellu tradizzjoni twila ta’ dagħa aktar minn pajjiżi oħra minħabba l-konverżjoni en bloc tal-Maltin permezz tal-introduzzjoni bikrija tal-Kristjaneżmu fissena sittin W.K. (jiġifiei Wara Kristu), inħass li aħna kellna vantaġġ qawwi fuq pajjiżi oħra fl-Olimpjadi tad-Dagħa. (Lejn l-aħħar ta’ dan il-ktieb nuri b’mod ċar li l-kultura tad-dagħa f’Malta tmur ħafna aktar lura mill-miġja tal-Kristjaneżmu.) Il-vantaġġ li kellna fuq ir-rivali tagħna ma kienx biss psikoloġiku, iżda wkoll kulturali u edukattiv. Dan minħabba li d-dagħa kien ilu għal sekli twal jifforma parti mill-kultura nazzjonali tagħna u mgħallem bl-akbar devozzjoni mill-ġenituri lil uliedhom sa minn qabel jgħallmuhom ilissnu l-ewwel kelma. Malta hi l-pijuniera tal-prinċipju li l-edukazzjoni tibda mid-dar.

Payment & Security

PayPal

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed