L-Olimpjadi Tad-Dagha

EdulineSKU: 9789995733131

Price:
€7,50

Description

Minħabba li pajjiżna kellu tradizzjoni twila ta’ dagħa aktar minn pajjiżi oħra minħabba l-konverżjoni en bloc tal-Maltin permezz tal-introduzzjoni bikrija tal-Kristjaneżmu fissena sittin W.K. (jiġifiei Wara Kristu), inħass li aħna kellna vantaġġ qawwi fuq pajjiżi oħra fl-Olimpjadi tad-Dagħa. (Lejn l-aħħar ta’ dan il-ktieb nuri b’mod ċar li l-kultura tad-dagħa f’Malta tmur ħafna aktar lura mill-miġja tal-Kristjaneżmu.) Il-vantaġġ li kellna fuq ir-rivali tagħna ma kienx biss psikoloġiku, iżda wkoll kulturali u edukattiv. Dan minħabba li d-dagħa kien ilu għal sekli twal jifforma parti mill-kultura nazzjonali tagħna u mgħallem bl-akbar devozzjoni mill-ġenituri lil uliedhom sa minn qabel jgħallmuhom ilissnu l-ewwel kelma. Malta hi l-pijuniera tal-prinċipju li l-edukazzjoni tibda mid-dar.

Payment & Security

American Express Apple Pay Mastercard PayPal Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed