L-Ghama Ta Lourdes

EdulineSKU: 9789995720391

Price:
€7,95

Description

Il-Lhudi Ġakobb Metternich ried jivvendikka ruħu minn Luigi Chancerelle talli dan ma qdihx f’kuntrabandu li bħala nisrani ma setax jegħmel. Biex iserraħ lil qalbu, Ġakobb baqa’ sakemm qatel lil Luigi u lil martu u seraq iż-żewġt itfal tiegħu. Ġakobb baqa’ sakemm ivvendika ruħu minnu u minn martu għax ma qabilx ma’ dak li għamlu fl-għerusija tagħhom. Kif ivvendika ruħu Ġakobb minn Freddie u x’ ġara wara li Freddie mar Pariġi jfittex lil Ġakobb? Min kienu Rebekka u Arturo, u kif spiċċa l-Lhudi? L-intriċċi li fih dan ir-rumanz iżommuk ħerqan li tibqa’ taqrah kollu.

Payment & Security

American Express Apple Pay Mastercard PayPal Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed