L-Ghama Ta Lourdes

EdulineSKU: 9789995720391

Price:
€7,95

Description

Il-Lhudi Ġakobb Metternich ried jivvendikka ruħu minn Luigi Chancerelle talli dan ma qdihx f’kuntrabandu li bħala nisrani ma setax jegħmel. Biex iserraħ lil qalbu, Ġakobb baqa’ sakemm qatel lil Luigi u lil martu u seraq iż-żewġt itfal tiegħu. Ġakobb baqa’ sakemm ivvendika ruħu minnu u minn martu għax ma qabilx ma’ dak li għamlu fl-għerusija tagħhom. Kif ivvendika ruħu Ġakobb minn Freddie u x’ ġara wara li Freddie mar Pariġi jfittex lil Ġakobb? Min kienu Rebekka u Arturo, u kif spiċċa l-Lhudi? L-intriċċi li fih dan ir-rumanz iżommuk ħerqan li tibqa’ taqrah kollu.

Payment & Security

PayPal

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed