Ir-Rikatt

EdulineSKU: 9789995733360

Price:
€7,95

Description

Wara li Raymond jirriżenja mill-MEPA minħabba f’kunflitt ta’ interess li jsib ruħu fih minħabba applikazzjoni  għal lukanda fuq wiċċ l-ilma fil-qalba tal-Port il-Kbir, isib refuġju fi Brenda, tfajla sabiħa li jiltaqa’ magħha bl-internet. Min tkun fil-verità dit-tfajla? Għalfejn Raymond jibda jippreferi lilha milli lil martu? X’jibda jġiegħel lil Raymond jitbiegħed iżjed minn martu Sandra u jinġibed iktar lejn Brenda? Wara kollox, min jisraqlu ħajtu? U għaliex? Jirnexxilu jġibha lura ħajtu? L-intenzjonijiet ta’ Brenda jkunu tassew ġenwini jew ikollha xi skopijiet oħrajn f’moħħha? Min hu dal-famuż ‘mister’ li kulħadd jibża’ biża’ kbir minnu u li kulħadd lest ibaxxi rasu quddiemu għar-rieda tiegħu? U Leli Darmanin kif jidħol fl-istorja u xi tkun ir-raġuni veru li għaliha spiċċa l-ħabs? Tghid għax veru kiser il-liġi jew għax sar jaf xi affarijiet li mhux suppost jkellu jsir jafhom? U jekk jaf iżjed milli jmissu, min huma dawk li riduh il-ħabs akkost ta’ kollox? Raymond jispiċċa l-ħabs ukoll. Kif? Għaliex? Tgħid għad jiltaqa’ ma’ Leli jew le? U Sandra x’tagħmel? Tibqa’ tgħin lil żewgha jew ladarba jmiss il-qiegħ tabbandunah? Thriller mimli tensjoni li jirrifletti ċ-ċirkostanzi taż-żminijiet tal-lum bit-tajjeb u l-ħażin kollha tagħhom.

Payment & Security

American Express Apple Pay Mastercard PayPal Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed