Indri, Is-Sajjied Malti - Bk3 - Ic-Curkett Tar-Rabta

Save €4,95
EdulineSKU: 9789995746315

Price:
€5 €9,95

Description

Arturo jitrabba f ’għożża u edukazzjoni. Jibda joħroġ għall-kaċċa. Jagħmel ħabib mal-Konti Ernesto, li jaf li lil missieru qatluh u serquh. Ernesto ma jintlaqax sew minn missier Arturo. Għaliex? Darba jmorru għallkaċċa flimkien, jaqbadhom l-għatx u Marija tnewlilhom. Iżda x’jagħmel Arturo biex jiġbed lil Marija lejh? Meta Indrì jirrakkonta l-istorja tiegħu lil Arturo, dan x’jagħmel? Ikompli jew jitlaq lix-xebba? Sadattant il-Ħakem ma jkunx jixtieq li Arturo, bin il-Baruni Dingli, jiżżewweġ lil Marija. Għaliex? U x’jiġri meta mart u wlied Indrì jmorru San Ġiljan għand il-Barunessa Inguanez? X’jiġri biex Indrì jaqla’ daqqa ta’ stallett u jsalvah Arturo? F’rabja, Ġużeppi bin Indrì jmur għand ilĦakem jitlob raġuni iżda minflok jispiċċa arrestat. Għaliex? Iżda d-dnub ma jorqodx…

Payment & Security

American Express Apple Pay Mastercard PayPal Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed