Indri, Is-Sajjied Malti - Bk3 - Ic-Curkett Tar-Rabta

Save €4,95
EdulineSKU: 9789995746315

Price:
€5 €9,95

Description

Arturo jitrabba f ’għożża u edukazzjoni. Jibda joħroġ għall-kaċċa. Jagħmel ħabib mal-Konti Ernesto, li jaf li lil missieru qatluh u serquh. Ernesto ma jintlaqax sew minn missier Arturo. Għaliex? Darba jmorru għallkaċċa flimkien, jaqbadhom l-għatx u Marija tnewlilhom. Iżda x’jagħmel Arturo biex jiġbed lil Marija lejh? Meta Indrì jirrakkonta l-istorja tiegħu lil Arturo, dan x’jagħmel? Ikompli jew jitlaq lix-xebba? Sadattant il-Ħakem ma jkunx jixtieq li Arturo, bin il-Baruni Dingli, jiżżewweġ lil Marija. Għaliex? U x’jiġri meta mart u wlied Indrì jmorru San Ġiljan għand il-Barunessa Inguanez? X’jiġri biex Indrì jaqla’ daqqa ta’ stallett u jsalvah Arturo? F’rabja, Ġużeppi bin Indrì jmur għand ilĦakem jitlob raġuni iżda minflok jispiċċa arrestat. Għaliex? Iżda d-dnub ma jorqodx…

Payment & Security

PayPal

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed