Il-Misteri Tal-Wardija - Leonilda - Bk1

EdulineSKU: 9789995733339

Price:
€14,95

Description

Tliet irġiel nobbli jilagħbu l-logħob tal-azzard f’razzett fil-Wardija. Majsi s-sid u ibnu Frenċ jisimgħu ħoss. Joħorġu jfittxu fid-dlam u t-tifel jisfa ferut. Issir tfittxija sew mill-irġiel kollha. Għalxejn. Meta jitlef il-flus kollha, il-Konti D’Alarcon joħroġ dokument biex jilgħab lil ibnu ta’ sentejn.
Min daħal fir-razzett jitfa’ pala tal-bajtar lejhom. Jolqot lil wieħed u fil-konfużjoni jintefa d-dawl tax-xemgħa. Meta kollox jikkwieta, jinstab li l-aggressur serqilhom il-flus u d-dokument minn fuq il-mejda u l-kartiera tal-Balliju de Leon. Jasal Ġorġinu, l-ilsir tal-Konti u jgħidlu li xi ħadd daħal id-dar, qatel lil oħt il-Konti u seraq lit-tarbija.
Għand l-Aħrax, l-id il-leminija tas-Sultan, jasal tallab b’ittra mingħand ċertu Josè. Jitlaq malajr kif isir jaf bil-wasla tal-Kontessa Leonilda. Wara jmur għandha, fejn jikxef l-identità tiegħu. Kien Ġann Nikola Dikler, il-qaddej ta’ missierha. Iżda għaliex kien spiċċa hekk? Jagħtiha kelma li jgħinha ssib lil binha misruq.

Payment & Security

PayPal

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Estimate shipping

You may also like

Recently viewed