Hala Taz-Zghozija

EdulineSKU: 9789995720759

Price:
€9,75

Description

In-novella ta’ Lino Spiteri, werrieta tat-tradizzjoni realista daqskemm ħlejqa tipika tal-epoka, hi magħmula mit-tlaqqigħ bejn ir-rakkont u l-intervent. L-awtur jinsab xi mkien, bħala direttur jew karattru sekondarju jew protagonista. B’kelma meħuda b’lealtà minn fomm in-nies tat-triq, huwa joħloq l-ambjent fejn iseħħu l-ġrajjiet u jikbru l-personaġġi. L-osservazzjoni hi l-punt tat-tluq, u esperjenza speċifika twelled kollox. Il-ġudizzju tal-awtur jinħass fid-djalogi daqskemm fil-laqtiet tad-deskrizzjoni, turija ta’ kemm hu mfittex l-essenzjali, kulma jwassal sa l-għeluq. Kwadretti u sitwazzjonijiet, karattri u prinċipji morali jintisġu flimkien biex jitfassal dokument imlewwen tas-soċjetà. Il-ġurnalista, il-politiku, il-letterat huma t-tliet naħat talidentità waħda. In-novella tiegħu tixrob minn kulfejn tista’ biex tħaddem f’ħin wieħed il-kapaċitajiet tat-tlieta.

Payment & Security

American Express Apple Pay Mastercard PayPal Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed