Hala Taz-Zghozija

EdulineSKU: 9789995720759

Price:
€9,75

Description

In-novella ta’ Lino Spiteri, werrieta tat-tradizzjoni realista daqskemm ħlejqa tipika tal-epoka, hi magħmula mit-tlaqqigħ bejn ir-rakkont u l-intervent. L-awtur jinsab xi mkien, bħala direttur jew karattru sekondarju jew protagonista. B’kelma meħuda b’lealtà minn fomm in-nies tat-triq, huwa joħloq l-ambjent fejn iseħħu l-ġrajjiet u jikbru l-personaġġi. L-osservazzjoni hi l-punt tat-tluq, u esperjenza speċifika twelled kollox. Il-ġudizzju tal-awtur jinħass fid-djalogi daqskemm fil-laqtiet tad-deskrizzjoni, turija ta’ kemm hu mfittex l-essenzjali, kulma jwassal sa l-għeluq. Kwadretti u sitwazzjonijiet, karattri u prinċipji morali jintisġu flimkien biex jitfassal dokument imlewwen tas-soċjetà. Il-ġurnalista, il-politiku, il-letterat huma t-tliet naħat talidentità waħda. In-novella tiegħu tixrob minn kulfejn tista’ biex tħaddem f’ħin wieħed il-kapaċitajiet tat-tlieta.

Payment & Security

PayPal

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed