Ghal-Maghmul M'Hemmx Kunsill

Save €7,95
EdulineSKU: 9789995746308

Price:
€5 €12,95

Description

Xtaq jaqbad is-senter u jmur ifittxu u jonxru fuq iz-zuntier. Kellu mus minn t’Għawdex u bih kien ixoqqu fost folla nies u ħadd ma kien ikun jaf xejn. Kien lest imur il-ħabs minn fuq dahru, iżda wiċċ martu agunija ġabu f’sensih. Seħtu, iżda minn taħt l-ilsien għal din l-offiża gravi mhux biss kontra martu iżda kontra kull abitu li neputih kien jilbes. Xtaqlu d-deni. Jirrah Lorenzo jsib kappell jiġih, li qatt ma jsib paċi u li jmut indannat! Iżda ma ħalef l-ebda vendetta. L-iskandlu kien ikun akbar kieku mar isibu u ħanxru.

Payment & Security

PayPal

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed