Ester - Il-Vittma Tar-Rebgha

EdulineSKU: 9789995720520

Price:
€9,95

Description

Ġorġ, li kien bniedem rgħib għall-flus, ħalla lil missieru u siefer lejn l-Amerika. Hemm sab min iħobbu, Victoria, bint min kien iħaddmu. Iżda r-regħba tiegħu ma ħallitux bi kwietu u baqa’ sakemm seraq flus martu u meta xeba’ minnha telaqha weħidha u siefer mill-ġdid lejn pajjiżu. Hawn ma kienx kuntent jgħix b’dak li seraq lil Victoria, imma ried jiret lil zijuh li kien sar miljunarju, billi jiżżewweġ lil bintu, Ester, li ma riditux għax ġa kienet wiegħdet imħabbitha lil Carlo, ġuvni nobbli li kien iħobbha b’imħabba sinċiera. Ġorġ jagħmel f’rasu li jivvendika ruħu minn Ester. Aqra dan ir-rakkont u tara fejn wasslitu r-regħba lil Ġorġ u x’wasal biex jagħmel.

Payment & Security

PayPal

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed