Delitti Li Jibqghu Jissemmew - Nisa Li Qatlu - It-Tnax-Il Ktieb

EdulineSKU: 9789995746964

Price:
€5,99

Description

Minn analiżi li saret ta’ sitta u tmenin serial killer mara fl-Istati Uniti, instab li ħafna drabi l-vittmi tagħhom kienu żwieġhom, uliedhom, jew nies anzjani. Barra minn dan, il-modi ta’ kif saru d-delitti kienu differenti minn dawk ta’ qattiela rġiel. Infatti l-użu tal-armi tan-nar minn dawn in-nisa kien ferm inqas minn tal-omiċidju mwettqa mill-irġiel.

Payment & Security

PayPal

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed