Baruni Ta Hal Qormi

EdulineSKU: 9789995720537

Price:
€7,95

Description

L-istorja, li tiżvolgi f’Ħal Qormi, tibda bit-tmasħin tal-Baruni Samwel Fornaro mal-kappillanDun Ġużepp Vella, qassis għaref u tal-iskola. Il-Kappillan xtaq jistieden lill-Gran Mastru Pinto għall-festa ta’ San Ġorġ ħalli b’hekk ikollu skuża biex jitolbu l-isem ta’ Città Pinto, għal Ħal Qormi. Imma l-Baruni kien jippretendi li hubiss kien il-kap ta’ Ħal Qormi, u lil Pinto ma ridux hemm. Biex tagħqad, is-Sa Girlanda, omm il-Baruni, qatt ma rat għajn m’għajn ma’ binha, immaqabbdu lilha biex tmur għand Pinto u titolbu ċ-‘Città’. Il-baruni kien għarus lil Imperia Elena Desos. F’dil-familja Desos kien hemm ukoll il-KavallierMattew, mastrudaxxa prim, li kien qed jahdem il-bradella ghall-vara l-gdida ta’ San Ġorġ. Ħal Qormi kien joqgħod ukoll il-Lhudi Ħanani li kien magħruf li jħejji l-ilma tal-ħajja(l-eliksir), u li daru kienet isservi wkoll ta’ Sinagoga. F’nofs l-istorja jidħol ukoll ċurkett bħala karattru sieket imma mqareb għall-aħħar.Il-festa ta’ San Ġorġ waslet, u Pinto ġie u ħa sehem. Il-Buċaqq u xi erba’ oħra miegħu għamlufesta jħabbtu fuq il-landi. Fil-25 ta’ Mejju 1743, Pinto fl-aħħar laqa’ t-talba tal-Qriema għal Città Pinto. Imma din makellhiex tkun l-ewwel u l-aħħar dehra tal-Gran Mastru fil-belt tiegħu. Is-Sindku, imlaqqam il-Bażugri, ried jaħtaf lil Imperia Elena minn taħt il-ħakma tal-baruni.Għawdex jidħol sewwa wkoll fl-istorja minħabba l-Kapuċċini Patri Raniero u Patri Antonin.
Fi ftit kliem dan hu rumanz ta’ ġrajjiet ma jaqtgħux, u ta’ xeni kavallereski li dak iż-żmienkienu dehriet ta’ kuljum f’dil-gzira tagħna.
Il-leblieba tal-qarrej hi dwar x’se jiġri mill-Farfett, Lorenza, Imperia, iż-żewg ilsiera u fuqkollox mill-baruni. U ċ-ċurkett? Fis-silenzju tiegħu għadda minn ħafna tribulazzjonijiet ubiddel idejn mhux ħażin. Imma fl-aħħar fejn sab ruħu?

Payment & Security

American Express Apple Pay Mastercard PayPal Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed